Ekopanely

Ekopanel-8 Ekopanel-4 Ekopanel-3 Ekopanel-2 Ekopanel-1 Ekop-1 Ekop-

Technické informace

Mechanickofyzikální vlastnosti

Rozměry ekopanelu šíře 1 200 mm

šíře 1200 x tloušťka 58 mm (+ 2 mm tolerance) délka 1250 - 3200 mm dle požadavků zákazníka (přesnost v cm)

Rozměry ekopanelu šíře 800 mm

šíře 800 x tloušťka 58 mm (+ 2 mm tolerance) délka 1500 - 3200 mm dle požadavků zákazníka (přesnost v cm)

Průměrná hmotnost

- plošná 19 – 23 kg/m2
- objemová 379 kg/m3

Další vlastnosti

modul pružnosti v ohybu: 981,3 Mpa
napětí v tahu za ohybu: 0,1603 Mpa
součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,102 Wm-1K-1, R = 0,5882 m2KW-1
difúzní odpor: RD = 4,6 * 109 ms-1
koeficient difúzního odporu: μ = 13,1
součinitel prostupu tepla: U = 1,04 – 1,39 W/m2*K
dle polohy konstrukce, období a tepelného toku
- akustický útlum jednoduché příčky: 27 dB
- akustický útlum dvojité příčky: 45 dB
- akustický útlum dvojité příčky s použitím sádrokartonu: 49 dB

Klasifikace požární odolnosti

nenosná obvodová stěna s dřevěnou nosnou kostrou a opláštěním z ekopanelů:
- z vnější strany 30 min (EI 30 D3)
- z vnitřní strany 30 min (EW 30 D3)
- nosný strop 45 min (EI 45 D3)

index šíření plamene po povrchu: 34 mm/min

stupeň hořlavosti: C1 těžce hořlavé

reakce na oheň: kategorie E

Výhody ekopanelů oproti ostatním stavebním materiálům

Atraktivní cena

Pokud porovnáme materiálové náklady na příčku ze sádrokartonu, získáme v případě použití ekopanelů úsporu cca 15%.

Široké spektrum použití při výstavbě či rekonstrukci

Vzhledem k univerzálnosti ekopanelů je možné je využít pro nesčetné množství stavebních úprav při výstavbách i rekonstrukcích.

Velmi jednoduché, rychlé opracování a montáž ekopanelů, díky nimž je vhodný pro profesionály, ale také pro kutily

Dalším rozdílem oproti sádrokartonu je doba instalace příčky. U sádrokartonu se využívá několika typů profilů, ze kterých se sestaví základní konstrukce příčky, opláští se sádrokartonovou deskou a mezera se vyplní izolací. V tomto případě využijete možnosti dodávky ekopanelů upravených na míru dle přání zákazníka. Ten si určí přesný rozměr (výšku) příčky, tzn. objedná si ekopanely, které potom nebude nucen dále krátit (samozřejmě se to netýká krácení ekopanelu v případě délky příčky). Dodaný ekopanel jednoduchým způsobem ukotví sponami, které jsou jedním z mála příslušenství k našemu stavebnímu systému. Nepotřebujete žádné další konstrukční prvky ani izolace.

Předností je rychlost výstavby, kdy lze jednoduchou příčku instalovat během několika málo minut. Výstavba příčky z ekopanelů je nesrovnatelně rychlejší než z klasických tvárnic. Jednou deskou při výšce příčky 2,5 m zastavíte plochu cca 3 m2, pričemž při stavbě vezmete vodováhu pouze na každý jednotlivý ekopanel.

Možnost aplikace různých povrchových úprav

Ekopanely mají na povrchu recyklovanou lepenku, která nijak nebrání aplikaci všech běžných povrchových úprav jako např. malby, štuku, obkladů atd.

Odolnost povrchu ekopanelů proti poškození, mechanická odolnost

Zásadní rozdíl mezi sádrokartonovou příčkou a příčkou z ekopanelů je mechanická odolnost. Odolnost ekopanelů proti poškození či proražení je bezesporu podstatně vyšší. Pro proražení sádrokartonu stačí minimální síla, naproti tomu ekopanely odolávají podstatně vyšší průrazné síle.

Výborná tepelně-akumulační schopnost

Díky velmi zhuštěnému slaměnému jádru má ekopanel velmi dobrou akumulační schopnost, tzn. je schopný naakumulovat do sebe teplo vzniklé topením v daném prostoru.

Vysoká požární odolnost

Přestože je ekopanel lisován z pšeničné slámy, tak má vysokou požární odolnost, která je způsobena pouze hustotou nalisování jádra ekopanelu.

Instalace bez podpůrných konstrukcí

Pro instalaci příčky není potřeba žádné další konstrukce, ekopanel je samonosný, tzn. ekopanel unese sám sebe…

Úspora nákladů při vytápění

Stavby z ekopanelů v kombinaci s tepelnou izolací mají velmi nízké náklady na vytápění.

Velmi dobré tepelně i zvukově izolační parametry bez dalších přídavných izolací

Nepříjemnou charakteristikou sádrokartonu je jeho „dutá“ odezva, pokud poklepeme na jeho povrch. Díky tomu, že ekopanel je kompaktní masivní deska, tak se touto odezvou necharakterizuje.

Ekologický výrobek (lisovaná pšeničná sláma, recyklovaná lepenka, hygienicky nezávadné lepidlo)

Základním výrobním materiálem je pouze čistá obilná sláma, která se oboustranně povrchově polepuje recyklovanou lepenkou. Použité lepidlo vyhovuje nejpřísnějším hygienickým normám, navíc je ho využito pouze v malé vrstvě.

Základní porovnání s ostatními stavebními materiály

Zde uvádíme srovnání výstavby příčky z ekopanelů s vybranými stavebními materiály, které lze využít ve stejných podmínkách jako náš výrobek.

Ekopanel proti sádrokartonu disponuje:
 • Vyšší mechanickou odolností
 • Rychlejší instalací
 • Lepší zvukovou izolací
 • Jednodušší montáží
 • Nižší cenou
 • Vyšší odolností proti průrazu
Ekopanel proti cihle nebo porobetonu
disponuje:
 • Rychlejší výstavbou
 • Nižší hmotností příčky z cihel
 • Suchým způsobem výstavby
 • Jednoduchostí zavěšování předmětů na příčku

Zdravé, nízkoenergetické a ekologické bydlení

 • Prověřené systémové řešení výstavby rodinných domků

 • K dispozici jsou vzorové projekty o užitných plochách 60 až 200 m2

 • nenáročný energetický provoz zkracuje návratnost investice až na poloviční dobu

 • Doba výstavby na klíč nepřesáhne 6 měsíců od předání stavebního povolení

 • Architektonické a dispoziční řešení dle vzorových projektů nebo dle Vašich požadavků

Nízkoenergetické rodinné domky ze Ekopanelů dodává na klíč:

 • Rodinné domky ze stramitu jsou nejen vysoce ekologické, ale i ekonomicky velmi výhodné z hlediska použitého materiálu a především energetické nenáročnosti. Tato stavba Vám umožní splnit si sen o bydlení ve vlastním objektu. Nízké náklady na provoz při jeho vytápění a údržbě jsou hlavními výhodami oproti tradičním zděným domkům. Pro jejich výtavbu se používají ekodesky Stramit, testovaný materiál z demineralizovaných vláken, lisovaných za horka - vyvinutý ve Velké Británii, kde již bylo postaveno více než 300 tis. rodinných domků. Tento materiál vyniká svými velmi dobrými stavebně-fyzikálními vlastnostmi. Jeho značná akumulační schopnost dává výborné předpoklady pro uplatnění v montované sendvičové technologii ve spolupůsobení s moderními výkonnými tepelnými izolacemi.

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ:

 

 • nosná konstrukce je dřevěný hrázděný skelet o modulu 120 cm opláštěná zvenku deskami MFP a zevnitř ekodeskami stramit s tepelně izolační výplní (Orsil, Izover, Rockwool)

 • Teplený odpor stěny R=4,32m2K/W (K=0,22W/m2K)

 • Zastřešení – klasický dřevěný krov s lehkou střešní krytinou

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY JSOU DODÁVÁNY:

 • užitných plochách 60 – 200 m2 – jedno nebo dvou podlažní

 • jejich architektonické a dispoziční řešení je prezentováno ve firemním katalogu na hlavní internetové stránce

CENA STAVEBY RODINNÝCH DOMŮ OBSAHUJE:

1. Zemní práce
skrývku ornice, výkop rýh pro nákladové pasy v běžné zemině (do 3.třídy těžitelnosti) výkopek deponován na depu staveniště pro další využití. To vše při rovinatém terénu.

2. Základy
pasy z prostého betonu, deska z prostého betonu vyztužená 1x svařovanou sítí, zarovnávací posyp pod desku, soklové betonové zdivo výšky do 500mm nad okolní terén, kanalizace pod úrovní základové desky s vyústěním pro budoucí napojení na vnitřní rozvod a kanalizační přípojku. Obvodový zemnící pásek pod základy.

3. Nosná konstrukce
ze smrkových dřevěných trámů tesařsky spojovaných a impregnovaných s návazností na dřevěnou konstrukci sedlové střechy

4. Vnitřní opláštění, příčky
Použití stramitových desek v tl. 60mm vč. zednické povrchové úpravy (penetrace, tmel, tkanina, štuk. vrstva, malířská úprava) Příčky ze stramitových desek jednoduché nebo dvojité, podhled ze stramitových desek vč. zednické povrchové úpravy.

5. Vnější opláštění
Použití stramitových desek v tl. 60mm vč. zednické povrchové úpravy (penetrace, tmel, tkanina, štuk. vrstva + akrylát. nátěr, nebo akrylátovou roztíratelnou omítkou tl. 2-3 mm, za příplatek OSB desky vč. polystyr. zateplením tl. 50-100mm a povrchovou úpravou.

6. Izolace
Proti vodě
Základová deska izolována 1x přitavením asfalt. pásu (sklobit min.) ev. izolací proti pronikání radonu z podloží (foalbit a pod.)

Tepelná
Vnější stěny Orsil desky tl. 160mm vč. parotěsné zábrany, strop podkroví v tl. 200mm, strop přízemí tl. 60mm, podlaha přízemí polystyrén tl. 100mm

7. Střešní krytina, doplňky
Varianta taškové krytiny na latě systém TONDACH UNI 12 vč. doplňků, nebo bednění asf. šindel, klempířské prvky vč. parapetů oken z plechu, svedení srážkových vod na terén

8. Komín
Stavebnicový tvárnicový s keramickou vložkou do 200mm průměru, povrchová úprava hlavy

9. Výplně otvorů - okna
Plastová okna v optimálním množství vč. balkónových dveří, pětikomorové, parapety plast/lamino, vše bílé provedení 1,0W/M2K
Dveře
Vchodové dveře plastové plné/prosklené, vnitřní dveře (folie) standardní provedení vč. obložkových zárubní

10. Schodiště
Dřevěné z měkkého dřeva (smrk, borovice) stupnice, podle umístění event. podstupnice, jednoduché zábradlí, nátěr

11. Podlahy, obklady stěn
Dle účelu místnosti, dlažby ker. 200/200, 300/300mm, standardní plovoucí nebo textilní, v přízemí na bet. podkladě, v podkroví na dřevěné hrubé podlaze. Obklady stěn soc. zařízení ker. obkladem 200/250mm, cena obkladu a dlažeb do 260,- M2. Cena plovoucí podlahy do 260,- M čtvereční.

12. Zdravotní instalace
Kanalizační a vodovodní rozvod z PVC materiálu v běžném provedení, zařizovací předměty barvy bílé v cenové relaci WC kombi - 2500,-/ks, vana plast cca 3000,-/ks, umyvadlo 50cm cca 1000,-/ks, sprch. kout kompletní do 5000,-/ks, výtoky opatřeny pákovými bateriemi. event. plynový rozvod v ocelových trubkách ( vč. revizní zprávy). Kanalizační, vodovodní a plynová je nad rámec této specifikace.

13. Vytápění (dle média)
Plynové
násť. kotel, trubkový rozvod, otopná desková tělesa. Za příplatek podlah. topení v přízemí.

Elektro
Přízemní část podlahové, v podkroví plechové přímotopné konvertory

14. Elektroinstalace
Pro standardní zajištění světelných a zásuvkových okruhů, eventuelně elektr. vytápění, trubkování pro televizní ev. telefonní rozvod. Hromosvodová soustava domu s napojením na uzemnění v základech. Přípojka elektro k objektu domu není součástí specifikovaných prací. Součástí je revizní zpráva rozvodu elektro a hromosvodu.


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Nízkoenergetické dřevostavby a zděné domy

Decentrální zdroje energie

Stavby z Ekopanelů