Úsporné osvětlení:

Podstatou tohoto řešení je souběh několika příznivých okolností, které aktuální generace LED (Light Emitting Diode) vykazuje. Především jde o vysokou životnost, kterou výrobce v některých případech udává až na hranici 70.000 provozních hodin.

Tento fakt je podepřen výrazně bezporuchovým provozem LED technologie, platí zde ono tak často citované v oblasti elektroniky, a sice že když se to neporouchá první týden, tak potom již nikdy ...

Třetím klíčovým faktorem je spotřeba - na ekvivalentní světelný výkon je potřeba výrazně nižší elektrický příkon. To znamená, že např. 60 W žárovka v založená na technologii LED na stejný světelný výkon spotřebuje wattů pouze 20 a zbývajících 40 W je faktickou úsporou uživatele.

Aplikace:

Přednost řešení je v tom, že světlo je stabilní, nebliká, již nemá takovou onu ostrou barvu jako dříve, dnes již umíme vytvořit teplotu a intenzitu světla na jakou je klient zvyklý nebo jakou potřebuje.

Podstatné je, že předmětem výměny jsou v podstatě jen žárovky, trubice atd. pokud jde o úpravu rozvodů tak většinou probíhá pouze ve vlastním svítidle. Není tedy třeba zasahovat do omítek, předělávat instalaci a tak podobně.

Kam se Vám to hodí:

Formálně v podstatě kamkoliv, ale jelikož vstupní investice je relativně vysoká, tak mnohem lépe vychází taková místa, kde se svítí více než normálně – školy, hotely, kancelářské prostory, garáže, ale pochopitelně také továrny a rozličná výrobní zařízení, logistická centra apod.

Jak vypadá postup realizace:

Protože je každá budova naprosto jiná, nelze dopředu přesně stanovit, jak se bude ekonomicky chovat. Z tohoto důvodu je prvním krokem návštěva technika, který provede audit stávajícího osvětlení.

Na základě výše uvedených dat se stanoví ekonomika výměny, počáteční investice a doba splácení. To je důležité; projekt je financován za využití metody EPC (Energy Performance Contracting) - více informací o metodě EPC zde. Velmi jednoduše metoda spočívá v tom, že my jako dodavatel provedeme vstupní investici, a z úspory, které se dosáhne, nám potom odběratel postupně v měsíčních splátkách tuto investici splatí.

Pro zákazníka to má kouzlo v tom, že se nemusí o nic starat, neplatí nic navíc – pouze po jistou dobu má náklady na osvětlení stále stejně vysoké jako před instalací s tím, že část nákladů pokrývá sníženou spotřebu elektrické energie a rozdíl mezi novou a starou cenou za spotřebu elektřiny pokrývá splátky investice. Po splacení veškerá úspora přechází na zákazníka.

Vlastní výměna je v podstatě již rutinní záležitost, která proběhne relativně rychle.

Nízkoenergetické dřevostavby a zděné domy

Decentrální zdroje energie

Stavby z Ekopanelů