Co je LED?

LED (Light Emitting Diodes) jsou levná polovodičová zařízení, která přeměňují elektrickou energii přímo na světlo. Srdcem LED je polovodičový čip, jehož jedna strana je vázána na horní části čepičky reflektoru, často nazývaným kovadlinka. Kovadlina nese negativní proud. Druhá strana polovodiče je spojena mikrodrátkem často nazývaným vlásek/fousek, který dodává proud pozitivní. Tato sestava je zapouzdřena stejným způsobem jako horní polovina zapouzdření epoxidovou pryskyřicí, která je přesně tvarovaná a působí jako čočka, která mění úhel paprsku nebo rozptylu.

Polovodičový čip se skládá ze dvou částí, jedna je tzv. polovodič typu P, kde dominují oblasti díry, a druhá část je tzv. polovodič typu N, který je ovládán pomocí elektronů. Když jsou spolu spojené, vzniká mezi P a N křižovatka. Je – li elektrický proud aplikován na čipu přes vedení, elektrony jsou tlačeny přes křižovatku do P – oblasti. Tam se elektrony a díry setkávají a slučují a uvolňují energii ve formě fotonů světla. To je důvod, proč LED může zářit. Vlnová délka (barva) světla závisí na materiálech, které tvoří PN křižovatka, což jsou použitelné materiály při výrobě LED čipu.

Vývoj Led lze zhruba rozdělit do tří etap. Nejdříve byl příchod červené a zelené LED, a pak přišla modrá LED, a pak bílá LED. Červená a zelená LED zde byla několik desítek let, ale ty všechny jsou monochromatické, jednobarevné (o jediné vlnové délce) v přírodě. Při použití jako zdroj světla, osvětlené objekty by byly všechny zabarvené jedinou vlnovou délkou a odváděli by pozornost nebo by byly často v rozporu s přirozenou osvětleného objektu.

Byla to dlouhá, tvrdá cesta objevování a vývoje než Shuji Nakamura, japonský vědec, dokázal dosáhnout modré světlo LED z nitridu galia v roce 1993. To se ukázalo být rozhodujícím průlomem ve vývoji LED. S příchodem modrého LED, kombinace RGB LED umožnily nové aplikace LED technologie způsobem kombinování RGB na něm je založeno i bílé osvětlení. Spolu s pokročilejší kontrolou řízení intenzity se dosáhlo plného promítání spektra RGB LED. Příchod modré LED technologie umožnil použití různých luminoforů k výrobě bílé LED v roce 1997. Konečným cílem vývoje LED je super-jasné bílé světlo LED,  které může skutečně nahradit konvenční zdroje světla.

Vlastnosti a výhody LED

Malá velikost -  Led dioda je v podstatě mikroskopický čip zapoudzdřený v epoxidové pryskyřici a jako takový je velmi malý a lehký.

Nižší spotřeba energie - LED spotřebuje jen velmi málo energie, mnohem menší množství než u standartních žárovek, což vede k výrazně sníženým nákladům na energie a extrémně zvýšeným globálním úsporám energi. LEDs také vyžadují mnohem méně energie již k výrobě, čímž dochází k ještě většímu snížení dopadu umělého osvětlení na životní prostředí. Obecně jsou LED určeny pro provoz ve 2 - 3. 6V, 002-003A proudu což znamená, že LED obyvkle nevyžaduje ke své funkci více než 0,1W.

LED jsou robustní - LED diody jsou odolné, pevné zařízení a nejsou náchylné k vibracím jako klasické žárovky s vláknem.

Dlouhá životnost - Při provozu na konkrétním napětí, proudu,a ve stanovených podmínkách prostředí, mohou LED diody mít dlouhou životnost až 100 000 hodin. LM standarty pro LED jsou jsou obvykle dimenzovány na L50/L70, což znamená jejich životnost 50 000 až 70 000 hodin. Jedná se o bod, ve kterém by průměrný člověk považoval světelný výkon jako neúplný a znatelně menší, než když ho původně nainstaloval. LM79-08 a LM80-08 standardy jsou aplikovány na fotometrické zkoušky LED pro zajištění řádných elektrických funkcí, k řízení teploty barev, teplotní stabilitu, a znehodnocení lumenů v průběhu času, který spadá do určitých parametrů.

Vysoká světelná účinnost a nízká tepelná výhřevnost - Vzhledem k speciálním materiálům, které se používájí k výrobě LED při přechodu elektronů, LED vyzařují hlavně elektromagnetickou energií, zejména ve viditelné části spektra. Tím se liší od klasických vláken, která jsou vytápěna a produkují velké množství elektromagnetické energie v infračerveném spektru, která je neviditelná a je cítit ve formě tepla. To znamená, LED může převést podstatně více energie proměněné na světlo, a proto mají LED také vyšší světelnou účinnost s podstatně nižším množstvím tepla. To dává rovněž LEDu možnost do značné míry ovlivnit energetickou náročnost pro chlazení vzduchu v budovách a přidat sekundární prospěch z úspor energie.

Ochrana životního prostředí - LED diody jsou vyráběny z netoxických materiálů, na rozdíl od zářivek, které obsahují rtuť, a která představuje nebezpečí pro životní a lidské zdraví. LED diody jsou recyklovatelné.

Nerozbitnost - Polovodičové LED čipy jsou zcela zality v uzavřeném prostoru epoxidové pryskyřice a často v keramických obalech a zapouzdřeny s organickým fosforem, které jsou mnohem robustnější než tradiční skleněné žárovky a zářivky. Jedná se o polovodičové technologie takže nedochází k žádnému uvolnění pohyblivých částí, které činí LED diody prakticky nezničitelné.

Nízkoenergetické dřevostavby a zděné domy

Decentrální zdroje energie

Stavby z Ekopanelů