LED Veřejné osvětlení

Největším pokrokem LED veřejného osvětlení je jejich vlastnost šetřit elektrickou energii. LED veřejné osvětlení může snížit úspory energie až o 50% o proti klasickým zdrojům. Další důležitý benefit veřejného osvětlení LED je v redukci poplatků za údržbu, tímto krokem dokáže ušetřit až 75% z celkových nákladů VO.

114     255   254

Nízkoenergetické dřevostavby a zděné domy

Decentrální zdroje energie

Stavby z Ekopanelů